- Łącznie podpisanych zostanie 17 dokumentów. Dziś zawarliśmy umowę z 12 wnioskodawcami, ubiegającymi się o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie", na terenie jej działania. Zakres działalności wybranych projektów jest bardzo szeroki, dotykamy zarówno przestrzeni rolniczej jak i działalności turystycznej oraz innowacyjnych pomysłów. Środki na ten cel zostały przyznane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - tłumaczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

W ramach Lokalnych Grup Działania w regionie, 51% środków finansowych jest przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości. – Dla naszego województwa jest to postępowanie, na które zawracamy szczególną uwagę, bo wiemy, że ta przestrzeń gospodarcza jest niezwykle ważna, abyśmy mogli jako województwo konkurować z najlepszymi. Już ponad 35% środków dedykowaliśmy przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, co nas stawia jako absolutnego lidera w Polsce. Cały czas będziemy realizować nasze założenia i dążyć do rozwoju naszego regionu – dodał Piotr Żołądek.

- Lokalne Grupy Działania mają duże doświadczenie i rozeznanie w bieżących potrzebach lokalnych, potrafią wybrać właściwe projekty. Na te najciekawsze beneficjenci uzyskali po 100 tysięcy złotych. „Królewskie Ponidzie" uznało, że ta wartość da ogromną szansę na rozpoczęcie działalności. Wierzę, że właścicielom firm uda się rozwinąć przedsiębiorstwa i wywiążą się z zakładanych wskaźników – zaznaczył marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Łącznie podpisanych zostało 12 umów na kwotę 1 200 000 zł z wnioskodawcami ubiegającymi się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie" na podejmowanie działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania do operacji polegających na rozpoczęciu działalność gospodarczej wynosi 100 000 zł. Ponadto w terminie późniejszym planuje się podpisanie kolejnych 5 umów w ramach ww. zakresu na łączną kwotę 500 000 zł.

Fotogaleria dostępna pod adresem: http://www.sejmik.kielce.pl/item/54627-podpisanie

Źródło: UMWŚ