Wiadomości - Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodał: Data: 2019-08-07 12:41:34 (czytane: 1167)

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 07.08.2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminne położone w Bosowicach i w Stopnicy  opisane w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 6 tygodni  poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy i w miejscowości Bosowice i Stopnica.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

 

Stopnica 07.08.2019 r.

Załącznik do ogłoszenia z dnia 07.08.2019 r.

WYKAZ Nr 1

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

1. adres nieruchomości

Bosowice gm. Stopnica

2.oznaczenie geodezyjne

Obręb Bosowice działka nr 156 o pow. 0,04 ha (Bi – 0,04 ha) KW KI1B/00010872/3 –właściciel Gmina Stopnica

3. opis nieruchomości

- położona w centrum miejscowości Bosowice, ogrodzona,  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej

- zabudowana budynkiem usługowym – sklep spożywczo-przemysłowy, altaną stanowiącymi własność prywatną

- uzbrojenie istniejące:- sieć wodociągowa i elektroenergetyczna

Opis budynku

- rok budowy:1965

- powierzchnia użytkowa 72,83 m², zabudowy 90 m²

- budynek usługowy w zabudowie wolno stojącej  jednokondygnacyjny niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty betonowe, ściany murowane z betonu komórkowego, ściany działowe z cegły.  Dach jednospadowy przykryty papą. Posadzki betonowe wykończone płytkami ceramicznymi. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne oraz z okładzin z płytek ceramicznych. Stolarka okienna drewniana, drzwi drewniane i metalowe. Elewacja – tynk mineralny

- stan budynku dobry

4.przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica:  usługi publiczne, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .

5. forma i tryb zbycia

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami , w związku z art. 231  § 1 K.c.

6. cena nieruchomości gruntowej

8118,00 zł (słownie: zł osiem tysięcy sto osiemnaście złotych) w tym 23 % VAT.

7. termin płatności

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

8.informacje dodatkowe

Nabywca nieruchomości:

1.                 Na podstawie art.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach o opłatach lokalnych zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości.

2.                 Ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawieart.34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami).

 

Załącznik do ogłoszenia z dnia 07.08.2019 r.

WYKAZ Nr 2

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

1. adres nieruchomości

Stopnica gm. Stopnica

2.oznaczenie geodezyjne

Obręb Stopnica działka nr 1013 o pow. 0,0670 ha (Br – 0,0670 ha) KW KI1B/00010872/3 –właściciel Gmina Stopnica

3. opis nieruchomości

- położona w centrum miejscowości Stopnica, ogrodzona,  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej

- zabudowana budynkiem mieszkalnym – 2 budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność prywatną

- uzbrojenie istniejące:- sieć wodociągowa i elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna

Opis budynku mieszkalnego

- rok budowy:1955

- powierzchnia zabudowy 96 m²

- budynek  mieszkalny w zabudowie wolno stojącej  dwukondygnacyjny podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.  Dach jednospadowy .  Elewacja – tynk mineralny

- stan budynku dobry

- 2 budynki gospodarcze murowane jednokondygnacyjne o powierzchni zabudowy 43 m² i 30 m². Rok budowy 1955.

4.przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica:  obszary wielofunkcyjne, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

5. forma i tryb zbycia

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami , w związku z art. 231  § 1 K.c.

6. cena nieruchomości gruntowej

17 730,70 zł (słownie: zł siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści  złotych 70/100 zł w tym:  3240,70 zł 23 % VAT oraz 400 zł koszt wyceny).

7. termin płatności

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

8.informacje dodatkowe

Nabywca nieruchomości:

1.      Na podstawie art.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach o opłatach lokalnych zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości.

2. Ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawieart.34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami).

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 07.08.2019r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica została przeznaczona do sprzedaży  w drodze przetargu  nieruchomość gminną położoną w Stopnicy opisaną w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy i w miejscowości Stopnica.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Stopnica 07.08.2019 r.

 

Załącznik do ogłoszenia

 

WYKAZ

Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Stopnicy

 

1.      Nr  działki – 1011

2.      Powierzchnia działki – 0,0478 ha

3.      Nr księgi wieczystej – KI1B/00001799/1

4.      Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy –  obszary wielofunkcyjne, koncentracja usług publicznych, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa

5.      Działka – częściowo zabudowana  fundamentami i ścianą z bloczków betonowych pod zabudowę parkingową

6.      Wartość działki brutto - 12 467,10 zł ( w tym: wartość działki wg. wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego – 9770,00 zł, podatek Vat – 2447,10 zł, koszt wyceny 450,00 zł)

Zapraszamy na kajaki i rowery wodne

07/31/2020

Od 02 sierpnia 2020 r., w każdą sobotę i niedzielę w godz. 10:00-16:00, będzie można korzystać z kajaków i rowerków wodnych na akwenie zlokalizowanym w sąsiedztwie basenu w Stopnicy. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja w sprawie możliwości zgłaszania i szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

W dniu 02 sierpnia 2019 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, stwierdził zagrożenie wystąpienia...