Wiadomości - Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodał: Data: 2020-06-02 08:54:56 (czytane: 549)

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze  zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gminna położona w miejscowości Klępie Dolne opisana
w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica
i w miejscowości Klępie Dolne.

 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 6C w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 41 3779 800 w. 806.

 

Stopnica 02.06.2020 r.

 

 

Załącznik do ogłoszenia

 

WYKAZ

Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu położonej w Klępiu Dolnym gm. Stopnica

 

1.     Nr  działki – 110/2

2.     Powierzchnia działki – 0,1692 ha

3.     Nr księgi wieczystej – KI1B/00010872/3

4.    Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – zabudowa ekstensywna zagrodowa i mieszkaniowa

5.   Działka budowlana – zabudowana  zrujnowanymi pozostałościami  drewnianego parterowego domu  mieszkalnego  wraz z zabudową towarzyszącą (budynki gospodarcze)

6.    Wartość działki brutto – 18 880,00  (w tym: koszt wyceny 500,00 zł) podlega zwolnieniu z VAT (stawka zw.)

Unable to connect to database