Wiadomości - Aktualności

Wyniki rekrutacji do Przedszkola oraz pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy na rok szkolny 2020/2021

Dodał: Data: 2020-03-23 11:16:26 (czytane: 469)

I. Do Przedszkola wpłynęły 222 wnioski, w tym:

a)      212 wniosków kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Stopnica,

b)     10 wniosków kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Stopnica.

           W ramach kontynuacji  edukacji przedszkolnej wpłynęło -146 wniosków.

           Nowych wniosków o przyjęcie do Przedszkola wpłynęło - 76, w tym 7 spoza obwodu.

Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.

W I etapie postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

 w ramach kontynuacji edukacji przedszkolnej:

·         146 dzieci  (zakwalifikowano wszystkich kandydatów),

 w ramach rekrutacji- (na wolne miejsca)

·         76 dzieci  (nowych kandydatów z obwodu i spoza obwodu gminy). 

II. Do klas pierwszych wpłynęło 65  wniosków, w tym:

·         64 wnioski kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Stopnica,

·         1 wniosek kandydata  zamieszkałego poza obszarem Gminy Stopnica.

 

 Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.

W I etapie postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano do klas pierwszych 65  kandydatów.                                                                                            

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Unable to connect to database