Wiadomości - Dla rolnika

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Dodał: Data: 2020-05-25 14:05:41 (czytane: 873)

Dopuszczalne są także pobory wymazów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych zatrudniających obcokrajowców przez wykwalifikowanych próbkobiorców np. w uzgodnieniu z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Pobieranie wymazów drive-thru – wytyczne

Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w  „drive – thru”.

Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi badanie – (wymaz z noso-gardła) w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19 , proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw.  drive – thru , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Minister Zdrowia dopuścił możliwość wykonania w/w badania u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego bez ponoszenia kosztu badania przez zatrudniającego go rolnika/plantatora.

Warunkiem takiego przyjazdu jest :

1. Samodzielna  podróż własnym środkiem transportu lub udostępnionym przez rolnika- plantatora.

2. Dopuszczalna jest podróż łączna więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że osoby te przebywają razem w kwarantannie.

 Osoby opuszczające czasowo miejsce kwarantanny - udające się na badania bezwzględnie muszą:

1.         być ubrane w maseczkę zakrywającą usta i nos ,

2.         mieć założone rękawiczki jednorazowe

3.         muszą unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.

Lista osób udających się do badań przekazywana jest Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Policji w celu usprawiedliwienia opuszczenia miejsca kwarantanny- (osoby te nie mogą być karane za opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny).

1.       Kwarantannowany o którym mowa powyżej  poddaje się badaniu w  co najmniej 7 dobie kwarantanny.

2.       W ustalonym z Drive- thru terminie  podjeżdża samochodem pod wskazany punkt pobrań.

3.       Nie wysiada z samochodu, jedynie otwiera szybę pojazdu.

4.       Stosuje się do zaleceń próbkobiorcy.

5.       Legitymuje swoją tożsamość (potrzeba posiadania paszportu lub innego dowodu tożsamości).

6.       Udziela krótkiego wywiadu medycznego.

7.       Przeszkolony pracownik pobiera wymazy bez opuszczania przez badanego  samochodu. ( Jeżeli niemożliwe jest bezpośrednie pobranie wymazu w kabinie samochodu dopuszcza się pobranie materiału we wskazanym przez personel miejscu, z zachowaniem rygoru używania przez badanego po opuszczeniu pojazdu osłony nosa i ust oraz rękawiczek w drodze do wyznaczonego punktu poboru)

8.       Po pobraniu wymazu kwarantannowany odjeżdża wracając bezpośrednio do miejsca odbywania kwarantanny kontynuując ją do 14 dnia oczekując na wynik.

Przeszkoleni pracownicy punktu Drive Thru

1.       opisują probówki z wymazami, pakują zgodnie z zasadami pobrania i przesyłania materiału biologicznego ,

2.       przekazują zapakowane próbki do wyznaczonego przez koordynatora laboratorium ,za pośrednictwem dedykowanego środka transportu,

3.       laboratorium przekazuje wyniki badań do wskazanego przez rolnika- plantatora , właściwego ze względu na lokalizację gospodarstwa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na jego adres mailowy,

4.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje badane osoby o wyniku badania poprzez przyjętą formę np. SMS, widomość mailową, pisemną etc.


Adresy Drive-thrue:

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o.
25-316    Kielce   
Kościuszki 25
tel.: 516150916

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
28-100    Busko-Zdrój
Bohaterów Warszawy 67
tel.: 413782401 wew. 335

Szpital Specjalistyczny Artmedik sp. z o. o. w Jędrzejowie
28-300    Jędrzejów
Małogoska 25
tel.:  500776366

Samodzielny Publiczny zespół opieki zdrowotnej w Proszowicach
32-100    Proszowice
Mikołaja Kopernika 13
tel.: 123865210, 123865211

Źródło: http://www.pssebusko.pl/  

Unable to connect to database