Wiadomości - Aktualności

X Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2020-01-03 14:57:13 (czytane: 541)

W dniu 7 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się nadzwyczajna X sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) w związku z § 40 Statutu Gminy Stopnica stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Stopnica zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się nadzwyczajna X sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

Dotychczasowy poziom opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian....