Wiadomości - Aktualności

XX Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: Data: 2021-12-22 07:22:32 (czytane: 227)

XX Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 30 grudnia 2021 r. (czwartek) na godz. 9.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica bez udziału sołtysów, mieszkańców oraz gości.

Z uwagi na przedłużający się stan epidemii i związane z tym przestrzeganie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)  Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 30 grudnia 2021 roku odbędzie się w części (5 radnych) w sali konferencyjnej a w części (10 radnych) w zdalnym trybie obradowania.

 

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 9 grudnia 2021 r.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

5. Podjęcie uchwał:

1)     w sprawie zawarcia porozumienia  pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy,

2)     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,

3)     w sprawie ustalenia planu  dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2022 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy,

4)     w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,

5)     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,

6)     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

7)     w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2022 rok,

8)     w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,

9)     w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica,

10) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica,

11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2029,

12) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

13) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029,

14) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2022 rok.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

01/09/2022

Od niedzieli, 9 stycznia 2022 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Ferie Zimowe 2022

01/17/2022

Ferie zimowe w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy. więcej..

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2022

01/30/2022

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, wspiera akcję WOŚP i przyłącza się do zbiórki funduszy na ten cel. więcej..