Wiadomości - Aktualności

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: Mariusz Data: 2023-01-17 10:40:44 (czytane: 269)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku  z § 1 ust. 8 Regulaminu Rady Miejskiej w Stopnicy stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Stopnica  przyjętego Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. zmienionego uchwałą Nr XI/9/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica  zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2023 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r.
4. Podjęcie uchwał:
1)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/46/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
5. Wolne wnioski.

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

...