Wiadomości - Aktualności

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: Data: 2022-12-22 14:55:58 (czytane: 366)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2022 rok (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 9 grudnia 2022 r.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

5. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

2)      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,

3)      w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2023, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy,

4)      w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2023 rok,

5)      w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,

6)      w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica,

7)      w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica,

8)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica,

9)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029,

10)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

11)  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029,

12)  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2023 rok.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

ARiMR przypomina - spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej...