Wiadomości - Aktualności

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie

Dodał: Data: 2022-08-11 07:29:10 (czytane: 300)

Do blisko 6 km kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostanie ponad 60 nieruchomości (200 mieszkańców).

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę blisko 2 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 1 275 397,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Stopnica dobiega już końca. Obecnie spośród 30 sołectw w Gminie Stopnica:

- 24 miejscowości są już skanalizowane,

- zakończono również budowę kanalizacji w Jastrzębcu, rozpoczęta została procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

- w sołectwie Dziesławice trwa budowa kanalizacji sanitarnej, której zakończenie zaplanowane jest w 2023 r.,

- zawarta została umowa na budowę kanalizacji w miejscowości Czyżów, termin zakończenia budowy planowany jest na przełomie 2023/2024,

- trwa ocena ofert przetargowych na budowę kanalizacji w Żernikach Dolnych, planowany termin oddania obiektu do użytkowania to IV kwartał 2023 r.

Na realizację w/w zadań inwestycyjnych Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz zabezpieczyła środki finansowe stanowiące wkład własny w budżecie gminy.

Gmina Stopnica jest w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bosowice. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2023 r. po uzyskaniu dofinansowania.

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..