Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie

Dodał: Mariusz Data: 2019-03-13 21:39:51 (czytane: 573)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zaprasza zainteresowane grupy rolników i pszczelarzy do przekazania stanowiska w związku z pracami nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw autorstwa KP Prawo i Sprawiedliwość oraz KP Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (KP Prawo  i Sprawiedliwość)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751-2017/$file/8-020-751-2017.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751_10-2017/$file/8-020-751_10-2017.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751_2-2017/$file/8-020-751_2-2017.pdf

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, (KP Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-765-2017/$file/8-020-765-2017.pdf

Dodatkowo prosimy o stanowisko na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

Uwagi i opinie można składać do 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, w pokoju nr 16 lub drogą elektroniczną na adres: gmina@stopnica.pl

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica wspiera Ochotnicze Straże Pożarne

W dniu 09 marca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Smogorzowie otrzymała sfinansowany ze środków budżetu gminy samochód ratowniczo-gaśniczy....