Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na terenie gminy Stopnica

Punkt Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych w Stopnicy prowadzony przez Gminę Stopnica.

PSZOK mieści się: w miejscowości Wolica nr 52A tel: 41 377 92 19

PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00