Wiadomości - Dla przedsiębiorcy

Zyskaj dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 24.000 zł

Dodał: Data: 2016-11-20 13:20:06 (czytane: 1982)

Zapraszamy osoby niezatrudnione (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30 r. ż. zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie „Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim".

Projekt skierowany jest do osób z województwa świętokrzyskiego znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. :

- kobiet,
- osób po 50 r.ż.,
- z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- długotrwale bezrobotnych
- nisko wykwalifikowanych

oraz do rolników i ich domowników ubezpieczonych w KRUS oraz zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Projekt oferuje:

- wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu itp.
- przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 24 000 zł
- wsparcie pomostowe finansowe przez 6 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1200 zł/ miesięcznie
- wsparcie doradcze po założeniu działalności

Rekrutacja trwa do 5.12.2016r.

Dokumenty do pobrania na stronie http://www.mampomyslmambiznes.consultor.pl/?o-projekcie oraz w biurze projektu:
Kielce ul. Sandomierska 89 (I piętro)
Tel. 500-026-613, 509-897-754

Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016...