Wiadomości

Aktualności:

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego.

Dodał: dnia 2024-02-22 08:20:15 - (czytane 17 razy)

Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r. wiecej»

TAGI:

Wsparcie na ochronę wód przed azotanami – start naboru

Dodał: dnia 2024-02-22 08:18:29 - (czytane 14 razy)

Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku można się ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Ostatnie dni na łyżwiarskie szaleństwo

Dodał: dnia 2024-02-22 08:04:27 - (czytane 46 razy)

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (wysoka temperatura, opady deszczu), lodowisko miejskie w Stopnicy funkcjonować będzie do 25 lutego 2024 r. włącznie (niedziela). W ten sposób zakończony zostanie sezon zimowy dla wielbicieli jazdy na łyżwach. wiecej»

TAGI:

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz dnia 2024-02-22 07:18:52 - (czytane 30 razy)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2024 roku (środa) o godz. 9.30 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 1,4 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na obiekty sakralne. Parafie ogłaszają postępowania o udzielenie zamówienia

Dodał: dnia 2024-02-20 14:47:07 - (czytane 312 razy)

wiecej»

TAGI:

Bezpłatna objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Dodał: dnia 2024-02-14 10:50:34 - (czytane 1371 razy)

wiecej»

TAGI:

W ferie zimowe zapraszamy na lodowisko w Stopnicy

Dodał: dnia 2024-02-13 07:21:10 - (czytane 197 razy)

W okresie ferii zimowych z lodowiska korzystać można codziennie w godzinach 11:00-20:00. wiecej»

TAGI:

Informacja o naborze wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dodał: dnia 2024-02-12 10:18:58 - (czytane 811 razy)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jest to resortowy Programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. wiecej»

TAGI:

Dwa wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Stopnicy (opieka żłobkowa)

Dodał: dnia 2024-02-12 09:32:44 - (czytane 664 razy)

wiecej»

TAGI:

Osoby, które do 30 kwietnia rozliczają podatek dochodowy składając deklarację do Urzędu Skarbowego, mogą odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację budynku mieszkalnego w tym również montaż ogniw fotowoltaicznych

Dodał: dnia 2024-02-12 08:23:59 - (czytane 521 razy)

wiecej»

TAGI:

Informacja dla mieszkańców dotycząca odczytu podliczników wodomierzowych

Dodał: dnia 2024-02-09 12:05:18 - (czytane 933 razy)

wiecej»

TAGI:

Kwalifkacja wojskowa - informacje

Dodał: Mariusz dnia 2024-02-07 09:29:58 - (czytane 264 razy)

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn z terenu Gminy Stopnica, urodzonych w 2005 r. odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024 r. wiecej»

TAGI:

Cyto Maniek ŚCO w Stopnicy

Dodał: dnia 2024-02-06 09:39:08 - (czytane 678 razy)

Cyto Maniek czyli cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie dyżurował w dniach 19-20 lutego br. w Stopnicy przy ośrodku zdrowia. Zapraszamy mieszkanki na bezpłatne badania profilaktyczne: mammografię i cytologię. wiecej»

TAGI:

Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich oraz Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy na rok szkolny 2024/2025

Dodał: dnia 2024-02-05 13:46:05 - (czytane 1238 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica wyróżniona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Dodał: dnia 2024-02-05 08:07:51 - (czytane 806 razy)

wiecej»

TAGI:

Rusza nabór wniosków w Programie Rodzina 800+

Dodał: dnia 2024-02-01 07:22:04 - (czytane 254 razy)

1 lutego br. rozpoczyna się nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 800+, który będzie obowiązywał od 1 czerwca tego roku. Rodzice i opiekunowie będą mieli możliwość składania wniosków wyłącznie drogą elektroniczną. wiecej»

TAGI:

Do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: dnia 2024-01-31 18:03:36 - (czytane 641 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2024 r. do dnia 29.02.2024 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.). wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 2 miliony zł na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby które nie mają technicznej możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie do 9 lutego mogą zgłaszać wolę uczestnictwa w projekcie

Dodał: dnia 2024-01-30 10:31:28 - (czytane 488 razy)

wiecej»

TAGI:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w niedzielę w Stopnicy

Dodał: dnia 2024-01-26 10:26:00 - (czytane 516 razy)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. wiecej»

TAGI:

Mieszkańcy Miasta i Gminy Stopnica, którzy ponoszą opłaty za odpady, mogą do 2 lutego dostarczyć zużyte opony do Referatu Gospodarki Komunalnej w Wolicy

Dodał: dnia 2024-01-25 11:26:20 - (czytane 1086 razy)

Gmina Stopnica przystąpiła do projektu w ramach którego odbiorowi podlegać będą wszystkie rodzaje opon, zarówno od samochodów osobowych, dostawczych, jak również ciągników i urządzeń rolniczych. wiecej»

TAGI:

Ferie Zimowe 2024 w MCK w Stopnicy

Dodał: dnia 2024-01-23 07:12:47 - (czytane 471 razy)

wiecej»

TAGI:

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców (ogniwa fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła). Termin składania wniosków do 29 stycznia

Dodał: dnia 2024-01-22 10:09:25 - (czytane 2005 razy)

W ramach naboru wniosków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Gmina Stopnica zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie. wiecej»

TAGI:

Dodatek osłonowy dla mieszkańców przy uwzględnieniu kryterium dochodowego

Dodał: dnia 2024-01-19 09:54:56 - (czytane 1732 razy)

Od 18 stycznia 2024 r. można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. wiecej»

TAGI:

Informacja dla podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Dodał: dnia 2024-01-17 12:11:16 - (czytane 193 razy)

Urząd Miasta i Gminy Stopnica przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na przedsiębiorcach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, ciąży obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia do 31 stycznia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 500 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kątach Starych

Dodał: dnia 2024-01-17 08:21:00 - (czytane 285 razy)

wiecej»

TAGI:

Otwarty konkurs

Dodał: Mariusz dnia 2024-01-15 14:42:47 - (czytane 339 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2024 roku wiecej»

TAGI:

Aktualizacyjne szkolenie chemizacyjne

Dodał: Mariusz dnia 2024-01-15 12:49:31 - (czytane 398 razy)

W dniu 31 stycznia 2024 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się aktualizacyjne szkolenie chemizacyjne chemizacyjne dla rolników posiadających ważne szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin. wiecej»

TAGI:

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Gadżety na aukcję

Dodał: dnia 2024-01-15 07:25:28 - (czytane 490 razy)

wiecej»

TAGI:

Spotkanie w Saloniku Artystycznym w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Dodał: dnia 2024-01-15 07:24:14 - (czytane 171 razy)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza do Saloniku Artystycznego "Karnawał w Polsce i na świecie". wiecej»

TAGI:

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej – zapowiedź naboru w trzech obszarach

Dodał: dnia 2024-01-10 08:13:33 - (czytane 359 razy)

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. wiecej»

TAGI:

Zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt – kolejny nabór na „Zarządzanie ryzykiem”

Dodał: dnia 2024-01-10 08:08:39 - (czytane 262 razy)

Od 18 stycznia 2024 r. producenci rolni którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

Dodał: dnia 2024-01-05 14:23:46 - (czytane 339 razy)

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica nagrodzona za realizację projektu z zakresu edukacji przedszkolnej

Dodał: dnia 2024-01-03 07:45:46 - (czytane 654 razy)

W Filharmonii Świętokrzyskiej wręczono dyplomy honorowe Świętokrzyskich Liderów Zmian dla 23 wyróżniających się beneficjentów projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wyróżnienia wręczono w siedmiu kategoriach. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała ponad 580 000 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Od 2 stycznia 2024 r. korzystać będzie można z komunikacji publicznej.

Dodał: Mariusz dnia 2023-12-30 21:23:25 - (czytane 2029 razy)

Rozkłady jazdy w załączeniu. wiecej»

TAGI:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy ogłasza nabór na stanowisko pracy - pracownik socjalny

Dodał: dnia 2023-12-27 15:03:34 - (czytane 1157 razy)

wiecej»

TAGI:

Kondolencje

Dodał: dnia 2023-12-27 08:48:05 - (czytane 1594 razy)

wiecej»

TAGI:

W 2023 r. Gmina Stopnica na inwestycje drogowe przeznaczyła ponad 4,6 mln zł

Dodał: dnia 2023-12-27 07:44:24 - (czytane 348 razy)

Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 13 km dróg gminnych oraz 4574 m2 placów gminnych. wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I kwartale 2024 r.

Dodał: dnia 2023-12-27 07:26:25 - (czytane 1312 razy)

Częstotliwość odbioru odpadów wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Białoborze, Nowa Wieś, Klępie Górne

Dodał: dnia 2023-12-23 14:59:32 - (czytane 224 razy)

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych ze stacji: wiecej»

TAGI:

Życzenia Świąteczne

Dodał: dnia 2023-12-22 09:16:28 - (czytane 743 razy)

wiecej»

TAGI:

Doskonalące ćwiczenie obronne w Gminie Stopnica

Dodał: Mariusz dnia 2023-12-22 09:14:18 - (czytane 242 razy)

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy odbyło się doskonalące ćwiczenie obronne nt. „Kierowanie realizacją zadań obronnych w czasie osiągania gotowości obronnej państwa czasu wojny w przypadku ataku terrorystycznego”. wiecej»

TAGI:

Do 12 stycznia 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z azbestu

Dodał: dnia 2023-12-22 09:13:19 - (czytane 374 razy)

wiecej»

TAGI:

XXXVI sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz dnia 2023-12-22 08:37:27 - (czytane 236 razy)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 11.30 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Rozlicz PIT w ramach projektu "Wspieraj lokalnie"

Dodał: dnia 2023-12-22 08:15:53 - (czytane 143 razy)

Urząd Miasta i Gminy Stopnica uzyskał dostęp do przygotowanej w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” aplikacji do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego przy wykorzystaniu 1,5% podatku za rok 2023. Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i gotowa do użycia. wiecej»

TAGI:

Uwaga! Osoby, które oferują pomoc w pozyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięć prośrodowiskowych (ogniwa fotowoltaiczne, kotły centralnego ogrzewania) NIE DZIAŁAJĄ z upoważnienia i w imieniu gminy

Dodał: dnia 2023-12-20 13:14:11 - (czytane 460 razy)

wiecej»

TAGI:

Kondolencje

Dodał: dnia 2023-12-18 07:30:04 - (czytane 1096 razy)

wiecej»

TAGI:

W 2023 r. Gmina Stopnica zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej w Czyżowie, Dziesławicach i Żernikach Dolnych oraz przebudowę sieci wodociągowej w Suchowoli, Szklanowie, Strzałkowie, Kątach Nowych

Dodał: dnia 2023-12-18 07:23:30 - (czytane 330 razy)

wiecej»

TAGI:

Doskonalące ćwiczenie obronne w Gminie Stopnica

Dodał: Mariusz dnia 2023-12-15 11:26:57 - (czytane 299 razy)

W dniu 15.12.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy odbywać się będzie doskonalące ćwiczenie obronne nt. „Kierowanie realizacją zadań obronnych w czasie osiągania gotowości obronnej państwa czasu wojny w przypadku ataku terrorystycznego”. wiecej»

TAGI:

W najbliższą sobotę zapraszamy na Koncert Wigilijny, a w niedzielę na Kiermasz Bożonarodzeniowy w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-12-15 07:21:07 - (czytane 396 razy)

wiecej»

TAGI:

Uchwalono podatki na 2024 rok

Dodał: dnia 2023-12-13 11:08:30 - (czytane 781 razy)

Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Stopnicy, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, obniżyła górne stawki podatków przyjętych przez Ministra Finansów na 2024 rok do wysokości stawek obowiązujących w Gminie Stopnica w 2023 r. pomimo, iż wysokość stawek bazowych ustalonych na 2024 rok przez Ministra Finansów została podniesiona w stosunku do roku poprzedniego o ok. 15 %. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica udzieli Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w wysokości 380 000 zł na remont drogi powiatowej relacji Smogorzów- Strzałków

Dodał: dnia 2023-12-12 09:03:15 - (czytane 470 razy)

wiecej»

TAGI:

XXXV sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz dnia 2023-12-09 10:53:15 - (czytane 230 razy)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2023 roku (środa) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-12-08 16:36:28 - (czytane 673 razy)

Od soboty, 9 grudnia 2023 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. wiecej»

TAGI:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

Dodał: Mariusz dnia 2023-12-05 13:11:18 - (czytane 334 razy)

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi wiecej»

TAGI:

Kondolencje

Dodał: dnia 2023-12-05 12:14:29 - (czytane 1231 razy)

wiecej»

TAGI:

Stopnie alarmowe - do 29 lutego 2024r.

Dodał: Mariusz dnia 2023-12-05 07:55:43 - (czytane 211 razy)

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. wiecej»

TAGI:

Sprawdź, czy silnik Twojego samochodu jest dostosowany do spalania benzyny E10

Dodał: dnia 2023-12-01 07:23:08 - (czytane 862 razy)

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów - tzw. E10. wiecej»

TAGI:

Zaproszenie na Forum Biznesu i Przedsiębiorczości w Busku-Zdroju

Dodał: dnia 2023-11-28 16:56:51 - (czytane 497 razy)

wiecej»

TAGI:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

Dodał: Mariusz dnia 2023-11-28 13:25:31 - (czytane 750 razy)

wiecej»

TAGI:

Ankieta EFS+

Dodał: Mariusz dnia 2023-11-28 13:06:15 - (czytane 426 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica otrzymała nagrodę za utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

Dodał: dnia 2023-11-27 07:20:50 - (czytane 740 razy)

20 listopada 2023 roku w historycznym wnętrzu Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIII edycji konkursu "Sposób na Sukces" wiecej»

TAGI:

JESTEŚ BEZDOMNY I SZUKASZ POMOCY?

Dodał: Mariusz dnia 2023-11-27 07:10:59 - (czytane 304 razy)

wiecej»

TAGI:

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 27.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Dodał: Mariusz dnia 2023-11-27 07:09:30 - (czytane 552 razy)

wiecej»

TAGI:

Informacja dla mieszkańców dotycząca odczytu podliczników wodomierzowych

Dodał: dnia 2023-11-21 08:18:22 - (czytane 632 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 300 000 zł na budowę ujęcia wody w Prusach

Dodał: dnia 2023-11-21 07:23:53 - (czytane 432 razy)

wiecej»

TAGI:

Startuje I etap nowego rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo danych obywateli

Dodał: dnia 2023-11-17 07:39:19 - (czytane 348 razy)

17 listopada rozpoczynamy proces, którego celem jest pełne wdrożenie zabezpieczenia naszych danych przed ewentualnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości. „Od jutra instytucje finansowe, notariusze i sądy będą mogły rozpocząć proces integracji z systemem i czas na wdrożenie nowego rozwiązania mają do 1 czerwca 2024 r. Wtedy to ustawa będzie obowiązywała w pełni, tzn. obywatele, którzy będą mieli zastrzeżony PESEL, a padną ofiarą oszustów i na skradzione im dane np. ktoś wyłudzi kredyt, nie będą musieli takiego kredytu spłacać” – wyjaśniał podczas konferencji minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. wiecej»

TAGI:

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz dnia 2023-11-15 11:55:05 - (czytane 394 razy)

wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Suchowola i Szklanów

Dodał: dnia 2023-11-14 10:45:20 - (czytane 694 razy)

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Suchowola i Szklanów: wiecej»

TAGI:

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej w Strzałkowie

Dodał: dnia 2023-11-14 08:35:01 - (czytane 439 razy)

Na przebudowę drogi o długości 1400 m, Powiat Buski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. blisko 900 000 zł. Gmina Stopnica udzieli Powiatowi pomocy finansowej w wysokości prawie 300 000 zł na realizację przedmiotowego zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 1,5 mln złotych. wiecej»

TAGI:

Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Dodał: dnia 2023-11-08 07:47:09 - (czytane 554 razy)

wiecej»

TAGI:

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/09/2023

Od soboty, 9 grudnia 2023 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»