Wiadomości

Projekty i inwestycje realizowane ze środków własnych oraz budżetu państwa:

Gmina Stopnica pozyskała 2 miliony zł na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby które nie mają technicznej możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie do 9 lutego mogą zgłaszać wolę uczestnictwa w projekcie

Dodał: dnia 2024-01-30 10:31:28 - (czytane 691 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 500 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kątach Starych

Dodał: dnia 2024-01-17 08:21:00 - (czytane 449 razy)

wiecej»

TAGI:

W 2023 r. Gmina Stopnica na inwestycje drogowe przeznaczyła ponad 4,6 mln zł

Dodał: dnia 2023-12-27 07:44:24 - (czytane 529 razy)

Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 13 km dróg gminnych oraz 4574 m2 placów gminnych. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 300 000 zł na budowę ujęcia wody w Prusach

Dodał: dnia 2023-11-21 07:23:53 - (czytane 616 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała ponad 513 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dwóch dróg gminnych w Wolicy

Dodał: dnia 2023-11-03 10:41:35 - (czytane 598 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 2,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku w Klępiu Górnym na cele mieszkaniowe dla osób starszych i niesamodzielnych

Dodał: dnia 2023-09-25 12:14:06 - (czytane 857 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 1,37 mln zł z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Olimpia na wykonanie łukowego zadaszenia wielofunkcyjnego poliuretanowego boiska sportowego w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-09-18 15:10:47 - (czytane 934 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest. Osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o udział w realizacji projektu mają czas do 4 września

Dodał: dnia 2023-08-30 12:38:50 - (czytane 799 razy)

Projekt zakłada realizację w terminie do 20 września 2023 r. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica udzieli pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na przebudowę drogi powiatowej w Strzałkowie (przez „Zasadzie”)

Dodał: dnia 2023-08-16 11:19:56 - (czytane 677 razy)

Na przebudowę drogi o długości 1400 m, Powiat Buski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. blisko 900 000 zł. Gmina Stopnica udzieli Powiatowi pomocy finansowej w wysokości prawie 300 000 zł na realizację przedmiotowego zadania. Całkowita wartość zadania wynosi blisko 1,5 mln złotych.

wiecej»

TAGI:

Umowa na budowę oświetlenia drogi krajowej podpisana

Dodał: dnia 2023-08-14 08:24:03 - (czytane 847 razy)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, podpisał umowę z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego, Grażyna i Leszek Noszczyk. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 750 000 zł. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała milion złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla obiektów sakralnych

Dodał: dnia 2023-07-17 10:01:23 - (czytane 896 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz świetlic wiejskich

Dodał: dnia 2023-07-14 09:00:46 - (czytane 442 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała kolejne 30 000 zł z rządowego programu Poznaj Polskę na organizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Stopnicy

Dodał: dnia 2022-10-11 11:00:49 - (czytane 634 razy)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań w ramach programu Poznaj Polskę. Gmina Stopnica złożyła 6 wniosków uzyskując maksymalne przysługujące dofinansowanie w wysokości 30 000 zł. Wycieczki zorganizowane zostaną jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Ze zorganizowanych wycieczek skorzysta 356 uczniów. wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne"

Dodał: dnia 2022-09-05 09:06:16 - (czytane 788 razy)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, zawarł umowę na realizację zadania. Wykonawcę robót reprezentował Pan Tomasz Adamczyk- Prezes Zarządu ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne z siedzibą w Staszowie. W podpisaniu umowy uczestniczył również Pan Julian Król- inspektor nadzoru inwestorskiego. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 333 700 zł na remont i modernizację dróg gminnych

Dodał: dnia 2022-08-31 07:10:04 - (czytane 975 razy)

wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów"

Dodał: dnia 2022-08-04 13:46:41 - (czytane 910 razy)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, zawarł umowę na realizację zadania. Wykonawcę robót reprezentował Piotr Czyszczoń- wspólnik spółki EKOKANWOD CZYSZCZOŃ i PÓŁTORAK z Nowego Korczyna. wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na "Przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica"

Dodał: dnia 2022-08-01 10:02:37 - (czytane 1157 razy)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, zawarł umowę na realizację zadania. Wykonawcę robót reprezentował Mariusz Kozera- właściciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych "HYDROCOMPLEX" z Buska-Zdroju. wiecej»

TAGI:

Od 1 lipca do 30 sierpnia 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Stopnica przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit)

Dodał: dnia 2022-06-27 08:26:35 - (czytane 1251 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała ponad 10,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

Dodał: dnia 2022-06-03 07:30:37 - (czytane 845 razy)

W czwartek, 2 czerwca Minister Michał Cieślak przekazał na ręce Burmistrza Ryszarda Zycha, promesę na dofinansowanie dwóch projektów. wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Stopnicy"

Dodał: dnia 2022-05-18 11:38:47 - (czytane 1219 razy)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, podpisał umowę z Wykonawcą robót. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 30 000 zł z rządowego programu Poznaj Polskę na organizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Stopnicy

Dodał: dnia 2022-05-10 07:14:51 - (czytane 838 razy)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań w ramach programu Poznaj Polskę. Gmina Stopnica złożyła 6 wniosków uzyskując maksymalne przysługujące dofinansowanie w wysokości 30 000 zł. Wycieczki zorganizowane zostaną jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Ze zorganizowanych wycieczek skorzysta blisko 350 uczniów. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała ponad 65 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dodał: dnia 2022-04-21 13:01:00 - (czytane 1244 razy)

Spośród 4 złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania, Gmina Stopnica uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 65 489 zł tj. 70 % planowanych do poniesienia kosztów w związku z planowanym do realizacji w bieżącym roku zadaniem pn. „Remont części drogi gminnej Kuchary - do drogi powiatowej nr 0049T, na działce nr 286/2 w miejscowości Kuchary, Gmina Stopnica”. wiecej»

TAGI:

Stopnickie Laboratorium Przyszłości

Dodał: dnia 2022-01-21 07:25:49 - (czytane 1398 razy)

W 2021 r. na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Stopnicy przeznaczono blisko 190 000 zł. Dofinansowanie ze środków rządowego programu Laboratorium Przyszłości wyniosło 146 400 zł. wiecej»

TAGI:

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej w sołectwie Kąty Stare-Folwarki

Dodał: dnia 2021-08-03 08:56:02 - (czytane 1445 razy)

wiecej»

TAGI:

Rozpoczynamy budowę kanalizacji sanitarnej w Dziesławicach

Dodał: dnia 2021-07-12 08:06:45 - (czytane 1176 razy)

Własnym nakładem sił i środków, bez dofinansowania z zewnętrznych źródeł, rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dziesławice. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 2 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec

Dodał: dnia 2021-06-25 14:52:42 - (czytane 974 razy)

Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a zostało udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie

Dodał: dnia 2021-02-17 14:35:46 - (czytane 4347 razy)

W dniu 15 lutego br. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych, podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałków. Wykonawcę robót reprezentował Edward Bąk- właściciel firmy INSMONT z Połańca. wiecej»

TAGI:

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodał: dnia 2021-01-01 09:02:23 - (czytane 5154 razy)

wiecej»

TAGI:

Fundusz Dróg Samorządowych

Dodał: dnia 2021-01-01 08:52:30 - (czytane 3404 razy)

wiecej»

TAGI:

Zakończono remont i modernizację dróg oraz placów na obszarze gminy Stopnica

Dodał: dnia 2020-11-05 11:01:33 - (czytane 1914 razy)

W 2020 r. na inwestycje drogowe przeznaczono ponad 2,1 mln zł. Z budżetu państwa pozyskano na ten cel ponad 469 000 zł. Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 8,4 km dróg gminnych oraz 2740 m2 placów gminnych. wiecej»

TAGI:

W 30. rocznicę działalności samorządu gminnego oddano do użytkowania Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy (FOTOGALERIA)

Dodał: dnia 2020-09-16 12:38:31 - (czytane 2572 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała blisko 80 000 zł na modernizację stołówki szkolnej

Dodał: dnia 2020-07-22 09:05:27 - (czytane 1903 razy)

Dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej w Stopnicy poprzez przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych” pochodzi z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. wiecej»

TAGI:

Inwestycje gminne w czasie pandemii

Dodał: dnia 2020-04-28 12:13:50 - (czytane 2584 razy)

wiecej»

TAGI:

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Kucharach

Dodał: dnia 2020-02-01 10:22:27 - (czytane 576 razy)

W rezultacie zakończonej w 2020 r. inwestycji, wybudowano blisko 6 km sieci kanalizacyjnej do której przyłączonych zostanie docelowo 60 nieruchomości (220 mieszkańców). Wartość inwestycji wyniosła ponad 2,2 mln zł. wiecej»

TAGI:

OSP Stopnica z nowym samochodem bojowym

Dodał: dnia 2019-11-05 15:01:10 - (czytane 4372 razy)

W dniu 05 listopada 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Stopnicy odebrała fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. wiecej»

TAGI:

Remont i modernizacja dróg gminnych zakończone

Dodał: dnia 2019-10-18 11:43:49 - (czytane 2486 razy)

W 2019 r. na inwestycje drogowe przeznaczono blisko 3 mln złotych. Z budżetu państwa pozyskano na ten cel ponad 800 000 zł. Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 25 km dróg gminnych. wiecej»

TAGI:

Nowy plac zabaw przy przedszkolu oddany do użytkowania

Dodał: dnia 2019-09-16 11:57:15 - (czytane 2327 razy)

W sąsiedztwie przedszkola w Stopnicy wybudowany został plac zabaw dla najmłodszych dzieci. wiecej»

TAGI:

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Dodał: dnia 2019-06-25 11:29:08 - (czytane 3334 razy)

Zakończyły się roboty budowlane związane z wykonaniem nowej, bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica wspiera Ochotnicze Straże Pożarne

Dodał: dnia 2019-03-12 09:14:24 - (czytane 3086 razy)

W dniu 09 marca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Smogorzowie otrzymała sfinansowany ze środków budżetu gminy samochód ratowniczo-gaśniczy. Wartość zakupu wyniosła 73 000 zł. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na utworzenie Otwartych Stref Aktywności

Dodał: dnia 2018-07-09 10:07:38 - (czytane 2499 razy)

W ramach rządowego program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA), Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Stopnica dofinansowanie w wysokości 49 938 zł. Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 100 000 zł. wiecej»

TAGI:

Uroczystość poświęcenia kaplicy cmentarnej w Stopnicy (fotorelacja)

Dodał: dnia 2017-10-27 17:24:18 - (czytane 6384 razy)

W niedzielę, 22 października br. kaplica z domem pogrzebowym na cmentarzu parafialnym w Stopnicy została poświęcona przez Biskupa Kieleckiego księdza Jana Piotrowskiego. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica przeznaczyła ponad 1,2 mln zł na modernizację dróg

Dodał: dnia 2017-08-22 08:34:41 - (czytane 2845 razy)

Nową nawierzchnię w 2017 r. otrzyma ponad 18 kilometrów dróg. wiecej»

TAGI:

Przebudowa kolejnych dróg powiatowych dofinansowanych przez Gminę Stopnica

Dodał: dnia 2017-07-06 07:30:35 - (czytane 3836 razy)

Zadanie realizowane obecnie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku poprzednim, która obejmowała przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Falęcin Nowy oraz Białoborze. wiecej»

TAGI:

Remont dróg na obszarze Gminy Stopnica

Dodał: Mariusz dnia 2015-07-09 07:28:35 - (czytane 4102 razy)

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z remontem dróg gminnych w miejscowościach Mariampol, Szczytniki, Kuchary. Gmina Stopnica na realizację zadania uzyskała z budżetu państwa dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. Roboty budowlane zostaną zakończone do końca lipca 2015r. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica inwestuje w modernizację i remont dróg gminnych

Dodał: Mariusz Szcześniak dnia 2014-10-10 13:54:02 - (czytane 2223 razy)

W dniu 23 września 2014r. dokonano kolejnego w tym roku odbioru robót budowlanych, których przedmiotem była modernizacja dróg gminnych w gminie Stopnica w ramach którego wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych.


wiecej»

TAGI:

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»