Wiadomości - Aktualności

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i zakończeniu OOŚ MOF Busko-Zdrój dla dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla niniejs

Dodał: Data: 2023-08-01 14:27:36 (czytane: 422)

loga mof

Obwieszczenie

o podjęciu uchwały i zakończeniu OOŚ MOF Busko-Zdrój dla dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Stopnicy Uchwały Nr XXXI/11/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój".

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnica (stopnica.pl).

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr XXXI/11/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój” https://stopnica.pl/bip/pliki/U_2023_11.pdf
  2. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)  [ pdf ].
  3. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój) [ pdf ].

Załącznik 1 [ pdf ].
Załącznik 2 [ pdf ].
Załącznik 3 [ pdf ].
Załącznik 4 [ pdf ].

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 31 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego...