Wiadomości - Aktualności

XXXII Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2023-08-06 18:07:25 (czytane: 590)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 15 czerwca 2023r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy,
2) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,
4) w sprawie zamiany nieruchomości,
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029,
6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.  
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..