Wiadomości - Aktualności

Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Dodał: Mariusz Data: 2023-08-14 14:05:23 (czytane: 806)

Urząd Miasta i Gminy Stopnica informuje, że w dniu 24 września 2023 r. odbędą się Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica do dnia 4 września do godz. 15:00 następujące dokumenty:

- druk zgłoszenia kandydata

- listę popierających kandydata, zawierającą co najmniej 50 podpisów osób, które są członkami danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze (czyli są płatnikami podatku rolnego i posiadają gospodarstwo powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy)

- pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kodeksu karnego

- jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez kandydata, pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska, adresu zamieszkania, nr i serii dowodu osobistego oraz nr PESEL osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia

- jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba prawna, dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej oraz nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, a także imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu osobistego oraz ner PESEL przedstawiciela  
(wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyborów).

- zgodę kandydata (oraz osoby zgłaszającej kandydata jeśli zgłoszenie nie następuje osobiście) na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty w imieniu Komisji Okręgowej nr 6 w Stopnicy przyjmuje i jednocześnie rejestruje kandydatów Pani Monika Durnaś w pokoju nr 16 (II piętro).

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatury do Rady Powiatowej Izby Rolniczej dostępne są na stronie internetowej: http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych lub w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica pok. 16 (II piętro).

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Umowa na budowę oświetlenia drogi krajowej podpisana

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, podpisał umowę z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego, Grażyna i Leszek Noszczyk....