Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz zobowiązany jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Odpady można zagospodarować przez zlecenie tej czynności następującym podmiotom:

 

Opony rolnicze, ciężarowe:
•    Trans Południe Sp. z o.o.

39-200 Dębica
Podgrodzie 8b
tel. 14 681 89 89

•    P.U.H. EKO-RASPOL
Brzeziny, ul Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68,
     601 867 543


Folia rolnicza, sznurek rolniczy:
•    P.U.H. EKO-RASPOL

Brzeziny, ul Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68,
     601 867 543


Środki ochrony roślin:
•    Firma Handlowo- Usługowa ECOMPLEX Zarządzanie odpadami

ul. Skrzetlewska 4
25-656 Kielce
tel. 692 483 532,
      530 313 793


Skup olejów przepracowanych/odpadowych :
•    RAN-FLEX Sp. z o.o.- Biuro Handlowe- Kielce
ul. Głogowa 13
25-346 Kielce
tel. 41 369 18 05
      41 342 53 04
      41 369 23 13

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zlecenie zbierania odpadów można powierzyć, np. wyżej wymienionym punktom.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Nasz Patronat

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

Data: 2024-06-29,
Miejsce: Basen przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00.

więcej

Imprezy

Patronat
2024-06-29 - 2024-08-31

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»