Wiadomości - Dla rolnika

Agroenergia- odnawialne źródła energii dla rolników

Dodał: Data: 2021-10-04 08:14:02 (czytane: 1292)

Nabór wniosków w ramach: Programu Priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” (regulamin naboru)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w związku z pozyskaniem środków z NFOŚiGW w Warszawie w ramach: Programu Priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” ogłasza nabór wniosków na zadania wpisujące się w ww. program.

Pula środków w formie dotacji przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań wynosi 2 800 000,00 zł.

Termin składania wniosków od 01.10.2021 do 30.09.2025 r.  lub do wyczerpania środków.

Beneficjenci:

 1. Osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzące osobiście gospodarstwo rolne.
 2. Osoby prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Nadmieniamy, iż w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie  https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
  2. Pobrać wniosek pn. „Wniosek o dotację w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „AGROENERGIA”,  a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, który dostępny jest po lewej stronie DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – wnioski, po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta,
  4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku oraz w spisie wymaganych załączników do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30

Uwaga do powyższego: prosimy o zachowanie następującej kolejności dostarczania wersji wniosków, jako pierwsza(elektroniczna) powinna zostać wysłana do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a dopiero po tym  dostarczona jego papierowa wersja. Wersja papierowa winna być dostarczona w terminie do 30 dni od złożenia wersji elektronicznej. W przypadku przekroczenia ww. terminu wniosek rozpatrzony zostanie negatywnie.

 1. Program Priorytetowy „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.
 2. Wniosek o dotację (dostępny po aktywacji konta na Portalu Beneficjenta).
 3. Wymagania odnośnie audytu energetycznego (dotyczy wyłącznie wniosków na instalacje pomp ciepła – punkt 7.5.1.c) lub instalacje hybrydowe – punkt 7.5.1.d) programu).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 5. Wniosek o pożyczkę jako uzupełnienie finansowania wkładu własnego.
 6. zgoda na sprawdzenie w BIG dla osoby/osób fizycznych.
 7. zgoda na sprawdzenie w BIG dla przedsiębiorców.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szczepienie ochronne lisów 7-12 października 2021r

Szczepienie ochronne lisów odbędzie się w terminie 7-12 października 2021r na terenie województwa świętokrzyskiego....