Wiadomości - Aktualności

Ankieta EFS+

Dodał: Mariusz Data: 2023-11-28 13:06:15 (czytane: 493)

Szanowni Państwo!

 W związku z przygotowywanym przez Stowarzyszenie „Królewskie Ponidzie” wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Projekt będzie obejmował działania skupione na osobach biernych zawodowo i innych potrzebujących integracji (zagrożonych wykluczeniem), w kierunku ich powrotu na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje. 

 Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii społeczności lokalnej
na temat problemów społecznych dotyczących ww. grup występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania – „Królewskie Ponidzie” oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie. 

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 04 grudnia.

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety


Wypełnij formularz

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...