Wiadomości - Dla rolnika

Apel do mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej

Dodał: Data: 2020-04-14 10:42:28 (czytane: 3140)

Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, przypominamy czego NIE WOLNO wrzucać do toalety.

W przypadku stwierdzenia, że przyczyna wystąpienia awarii, leży po stronie użytkownika, zostaną podjęte działania mające na celu obciążenie właściciela nieruchomości kosztami naprawy, które mogą wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych (w przypadku uszkodzenia urządzenia tłocznego (pompy) umieszczonej w studzience kanalizacyjnej).

Usuwanie   awarii   spowodowanej zatkaniem kanalizacji odpadami opisanymi poniżej, wiąże się z dodatkowymi kosztami,  w  wyniku  czego  wzrasta cena metra sześciennego odebranych ścieków. Jeżeli nauczymy się przestrzegać pewnych zasad będziemy cieszyć się poprawnie działającą kanalizacją oraz przystępną ceną za świadczone usługi. Nie ma zgody na to aby, za lekkomyślność wśród niewielkiej części użytkowników, koszty pokrywane były przez wszystkich mieszkańców. W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia awarii, której powodem będzie niewłaściwe użytkowanie kanalizacji, stosowana będzie odpowiedzialność indywidualna, a nie zbiorowa.

Czego nie można wrzucać do toalety?

  • Środki higieny osobistej (powinny trafiać do czarnego pojemnika na odpady [odpady pozostające z segregacji/ odpady zmieszane])

Nie wspominając już o  pampersach, regularnie w toaletach lądują tampony, podpaski, wkładki higieniczne, waciki, patyczki do uszu, ręczniki papierowe, mokre (nawilżane) chusteczki, a nawet prezerwatywy. Większość z tych przedmiotów pęcznieje pod wpływem wody i zwiększa podwójnie swoją objętość, a to prowadzi do zapychania rur.

  • Tłuszcze i oleje (powinny trafiać do czarnego pojemnika na odpady)

Nie tylko te spożywcze, lecz również gospodarcze. Unikaj wylewania oleju do toalety/zlewu. Po wystygnięciu olej zastyga w rurach i zatyka je, ponieważ osadza się na rurach i zmniejsza przepływ ścieków. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli „zalejemy” tłuszcz płynem do mycia naczyń (detergent w płynie rozbije tłuszcz na mniejsze cząstki), to mimo tego, że pozbędziemy się go z naczynia, jego spore ilości i tak trafią do rur ściekowych, gdzie po osadzeniu się stwardnieją i mogą doprowadzić do zatkania rury.

  • Leki i chemia (leki powinny trafiać do pojemnika znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Stopnicy, resztki farb do czarnego pojemnika na odpady; puste, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej do żółtego pojemnika na odpady)

Wylewanie bądź wyrzucanie lekarstw do ubikacji, jak również resztek farb czy produktów z zakresu chemii gospodarczej jest ogromnym błędem. Substancje te nie tylko trudno się rozkładają, lecz również źle wpływają na środowisko naturalne.

  • Włosy (powinny trafiać do czarnego pojemnika na odpady)

Włosy kumulują się w większe kulki i zapychają rury. Wystarczy spojrzeć na odpływ prysznica/wanny/umywalki.

  • Torebki foliowe (powinny trafiać do żółtego pojemnika na odpady)

Nie rozkładają się w wodzie i  blokują prawidłowy przepływ ścieków.

  • Resztki jedzenia, fusy z kawy/herbaty (powinny trafiać na kompostownik bądź do brązowego pojemnika na odpady biodegradowalne, za wyjątkiem kości zwierzęcych, które powinny trafiać do czarnego pojemnika)

To wyłącznie pożywka dla ściekowych gryzoni. To właśnie dzięki osobom wrzucającym do toalety resztki pokarmów mają one czym się żywić oraz rozmnażają się na dużą skalę.

  • Materiały budowlane (opisane poniżej, powinny być zagospodarowane we własnym zakresie)

Żwir, gruz, piasek – to tylko niektóre z budowlanych odpadów, które również lądują w ubikacji. Przez swoją postać opadają one na dno kanalizacji, tworząc częste zatory. Zabłocone obuwie najpierw powinno zostać pozbawione większych fragmentów błota,
a następnie umyte bądź uprane.

Ponadto zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

b) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: tłuszczów, sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

f) wód opadowych np. z podwórek, rynien, innych drenaży.

Wyżej wymieniony zakazy i obowiązki użytkowników sieci kanalizacyjnej wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i będą bezwzględnie egzekwowane.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi skuteczności produktów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz pojawianiem się na rynku...