Wiadomości - Aktualności

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Dodał: Data: 2022-05-25 14:39:44 (czytane: 1187)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie letnich wakacji organizuje 21-dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne.

Turnusy są dla dzieci rolników, które urodziły się w latach 2007-2015 r., i których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS lub dla dzieci posiadających uprawnienia do renty rodzinnej, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz...