Wiadomości - Dla rolnika

Biała lista podatników VAT, a obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników, czynnych podatników VAT

Dodał: Data: 2020-01-08 20:44:41 (czytane: 5667)

Biała lista podatników dostępna pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka , ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista umożliwia ci:

  • sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
  • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Szczegółowe informacje o białej liście podatników- https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:

  • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
  • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również rolnicy, będący czynnymi podatnikami podatku VAT, powinni zgłosić do tzw. białej listy, numery rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością. Nie powinny być to prywatne rachunki bankowe, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG (Centralna Ewidencji  i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosowną informację należy złożyć w najbliższym urzędzie gminy, z wykorzystaniem na formularza CEIDG-1, dołączając w razie potrzeby załącznik CEIDG-RB.

Rolnicy, będący czynnymi podatnikami VAT, stosownego zgłoszenia dokonują w urzędzie skarbowym, z wykorzystaniem formularza NIP-7.

Przedsiębiorcy wpisani do KRS, zgłoszenia dokonują w urzędzie skarbowym, z wykorzystaniem formularza NIP-8, a spółki cywilne z wykorzystaniem formularza NIP-2.

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Stopnicy

...