Wiadomości - Projekty współfinansowane ze środków UE

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary

Dodał: Agnieszka Data: 2010-05-04 13:06:50 (czytane: 2071)

W dniu 14 maja 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stopnicy podpisano umowę na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary”.


Wykonawcą robót budowlanych była firma TAD- BUD Sp. z o.o.

DSC03488.JPG 

Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1  „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. Wartość zrealizowanego projektu ogółem wyniosła blisko 6 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskich wyniosło 60 % wydatków kwalifikowanych.

W dniu 25 czerwca 2010r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary”.

W wyniku realizacji inwestycji wybudowanych zostało ponad 33 km sieci kanalizacyjnej, 6 przepompowni ścieków. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostało ponad 250 budynków (ok. 985 użytkowników).

.

 

.

 

.

 

.

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...