Wiadomości - Aktualności

Do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Data: 2022-01-31 07:16:18 (czytane: 1161)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.).

1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dostępny jest poniżej oraz w biurze podawczym Urzędu.

2. Posiadacze bydła powinni doręczyć z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byli posiadaczami w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Od 2022 r. obowiązuje nowy limit 110 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 40 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT proszeni są o dołączenie do wniosku oryginałów faktur, które po opieczętowaniu stosownymi adnotacjami i pieczęciami, zostaną skserowane i zwrócone rolnikowi. 

Ponadto w treści wniosku rolnicy powinni dokonać adnotacji o łącznej ilości litrów oleju napędowego, ujętego na przedłożonych fakturach.

Jednocześnie mając na uwadze epidemię koronawirusa, zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepozostawianie na ostatnią chwilę, kwestii złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wglądu proszę doręczyć: nakazy płatnicze i umowy dzierżawy.


Proszę pamiętać o podaniu aktualnego numeru rachunku bankowego.

Wniosek

Oświadczenie 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wniosek o "500+" na nowy okres świadczeniowy złożysz już od 1 lutego

Od 1 lutego 2022 r. ruszy nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie...