Wiadomości - Dla rolnika

Dotacje na start- 46 600 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodał: Data: 2017-09-28 13:44:13 (czytane: 3765)

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt ,,Dotacje na start” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

W ramach projektu mieszkańcy gminy Stopnica, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 46 600,00 zł (dotacja inwestycyjna 25 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 mies. funkcjonowania firmy do 21 600,00 zł).

Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo- doradczego.

Projekt jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

  • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
                               a) kobiety,

b) osoby po 50 r. życia,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby niskowykwalifikowane.

  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 0001_2.jpg

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.dotacjenastart.pl oraz pod numerem tel. 15 833 34 09 oraz 41 378 13 16. 

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatne badania w zakresie profilaktyki onkologicznej dla dzieci

W dniach 6-8 października br. przed Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy odbędą się przesiewowe badania USG w zakresie profilaktyki...