Dworek w Smogorzowie


W połowie XV wieku wieś była własnością Smogorzewskich, herbu Powała. W 1579 r. wieś znalazła się w rękach kasztelana  krakowskiego. W XVII wieku Smogorzów stał się własnością Łąckiej z domu Romiszowskiej, wdowy, którą poślubił Jan Chryzostom Pasek. Pasek był właścicielem Smogorzowa w latach 1667-1687. W 1827 r. Smogorzów liczył 285 mieszkańców, składał się z dwóch folwarków- Smogorzów i Konary. W 1885 r. wieś leżała w powiecie stopnickim, gminie Pęczelice, parafii Stopnica. Posiadała wtedy dwa młyny i gorzelnię.

zabytki_dworek_smogorzow001.JPG 

W Smogorzowie zachował się zabytkowy, neogotycki pałacyk, usytuowany w pozostałościach parku, przy drodze krajowej nr 73. Obecnie znajduje się w nim świetlica wiejska. Ostatnimi właścicielami majątku była rodzina Linowskich. Pałacyk w czasie wojny był siedzibą oddziału do zadań specjalnych NSZ oraz szpitalem tej formacji zbrojnej. Na ścianie pałacyku umieszczona  jest pamiątkowa ku czci NSZ, odsłonięta w 1996 r. Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską oraz wojewódzką ewidencją obiektów chronionych.

zabytki_dworek_smogorzow002.jpg 

Smogorzów usytuowany jest w Szanieckim Parku Krajobrazowym, oraz Otulinie Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Ma zatem zastosowanie rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca  2005 r. Nr 77/2005 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1938 z późn. zmianami). Uchwałą Nr 62/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2003 r., uznano za pomnik przyrody, formę przyrody żywej drzewo - modrzew europejski (Larynx europea) o obwodzie pnia 282 cm, rosnący na terenie parku podworskiego w miejscowości Smogorzów .