Ewidencja Ludności


Załączone pliki:

Wniosek_o_dowod_osobisty_2022.pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego (Wniosek_o_dowod_osobisty_2022.pdf - 607.254 KB)

1_Wn_o_udost_dan_dow_os_2023.PDF Wniosek o udostępnienie danych dowód osobisty (2023.03.03) (1_Wn_o_udost_dan_dow_os_2023.PDF - 30.667 KB)

2_Wn_o_udost_dan_jedn_z_rej_mieszk_rej_PESEL_2023.pdf Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL (2023.03.03) (2_Wn_o_udost_dan_jedn_z_rej_mieszk_rej_PESEL_2023.pdf - 355.565 KB)

3_Zg_pobytu_czasowego_2023.pdf Zgłoszenie pobytu czasowego (2023.03.03) (3_Zg_pobytu_czasowego_2023.pdf - 1136.635 KB)

4_Zg_pobytu_stalego_2023.pdf Zgłoszenie pobytu stałego (2023.03.03) (4_Zg_pobytu_stalego_2023.pdf - 424.826 KB)

6_Zg_wyjazdu_poza_granice_2023.pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice (2023.03.03) (6_Zg_wyjazdu_poza_granice_2023.pdf - 236.28 KB)

7_Zg_wym_z_miej_pob_czasowego_2023.pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (2023.03.03) (7_Zg_wym_z_miej_pob_czasowego_2023.pdf - 338.325 KB)

8_Zg_wym_z_miej_pob_stalego_2023.pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (2023.03.03) (8_Zg_wym_z_miej_pob_stalego_2023.pdf - 428.931 KB)

5_Zg_powr_z_wyj_poza_granice_2023.pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice (2023.03.03) (5_Zg_powr_z_wyj_poza_granice_2023.pdf - 338.731 KB)