Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała 250 000 zł na dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

Dodał: Data: 2023-02-23 12:17:12 (czytane: 562)

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i zostało udzielone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konieczność realizacji zadania wynika z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach realizacji projektu, który ma na celu dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, dobudowana zostanie winda osobowa, umożliwiająca komfortowy dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z trudnościami w poruszaniu się (w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź o kulach). Ponadto zastosowane zostaną rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, mające na celu poprawę warunków samodzielnego załatwiania spraw przez osoby ze szczególnymi potrzebami, m.in. poprzez: montaż tablic informacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z różnymi potrzebami (plany tyflograficzne, kody QR, powiększony druk, piktogramy), urządzeń teleinformatycznych nadających komunikaty dźwiękowe.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami - wkrótce nabór

Od 3 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie na „Inwestycje chroniące...