Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała 3 mln złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w Bosowicach

Dodał: Data: 2023-10-02 12:30:45 (czytane: 607)

Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Uroczyste Podpisywanie Umów (11)

Projekt realizowany będzie przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych "HYDROCOMPLEX" z Buska-Zdroju.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 5 778 540 zł.

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie: ponad 6 km sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia ścieków oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym przyłączonych zostanie ok. 70 nieruchomości (ok. 200 mieszkańców). Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową, wpłynie na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców. Planowana inwestycja jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, ponieważ zakłada wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska, które obecnie ma miejsce na skutek dostawania się ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych do podziemnych wód gruntowych, oraz wpłynie na ochronę różnorodności biologicznej na poziomach krajobrazowym, ekosystemowym i gatunkowym.

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania: IV kwartał 2024 r.

Po zakończeniu realizacji inwestycji w Bosowicach, skanalizowane będzie 29 na 30 sołectw w Gminie Stopnica. W miejscowości Zaborze ze względu na rozproszoną zabudowę, nieuzasadniona pod względem technicznym i ekonomicznym jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W 2024 r. planowane jest wybudowanie w Zaborzu przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...