Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała blisko 235 000 zł w ramach projektu grantowego CYFROWA GMINA

Dodał: Data: 2022-04-04 07:26:31 (czytane: 975)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał umowę o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Pozyskane dofinansowanie pochodzi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Realizacja projektu, zgodnie z założeniami regulaminu naboru wniosków, przyczyni się do cyfryzacji funkcjonowania Urzędu poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa posiadanej infrastruktur IT.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z Internetowego Portalu Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

W ramach projektu, zakupione zostaną również trzy laptopy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR, którzy złożyli w listopadzie ubiegłego roku kompletne wnioski i spełniali warunki przyznania pomocy.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 1 lipca 2022 r. każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma ustawowy obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła (używanego kotła centralnego ogrzewania)

Za niezłożenie deklaracji ustawodawca przewidział karę grzywny wysokości do 500 zł. Ponad 40 % właścicieli nieruchomości z obszaru...