Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na zakup 29 komputerów przenośnych dla uczniów

Dodał: Data: 2020-05-28 10:59:55 (czytane: 1623)

Na okres prowadzenia nauki w systemie zdalnym, komputery zostaną nieodpłatnie udostępnione uczniom Szkoły Podstawowej w Stopnicy. Po powrocie do nauki w systemie stacjonarnym, komputery zostaną zwrócone szkole, która wykorzystywać będzie zakupione laptopy w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

plakat_POPC_plus_1.jpg

Całkowita wartość projektu wyniosła: 55 288,50 zł, w tym:

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 54 955 zł (maksymalna kwota dofinansowania należna gminie wynosiła 55 000 zł),

budżet gminy- 333,50 zł.

Projekt realizowany jest w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Materiał siewny 2020 - ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału...