Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na zakup 36 komputerów przenośnych dla uczniów

Dodał: Data: 2020-05-08 11:45:17 (czytane: 1922)

Na okres prowadzenia nauki w systemie zdalnym, komputery zostaną nieodpłatnie udostępnione uczniom Szkoły Podstawowej w Stopnicy. Po powrocie do nauki w systemie stacjonarnym, komputery zostaną zwrócone szkole, która wykorzystywać będzie zakupione laptopy w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

plakat_POPC2.jpg 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 68 634 zł, w tym:

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 59 940 zł (maksymalna kwota dofinansowania należna gminie wynosiła 60 000 zł),

budżet gminy- 8 694 zł.

Projekt realizowany jest w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Co należy wiedzieć o kleszczach?

...