Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała milion złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla obiektów sakralnych

Dodał: Data: 2023-07-17 10:01:23 (czytane: 896)

Projekt pn. „Konserwacja elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy”, uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 000 zł i obejmuje swoim zakresem prace konserwatorskie, restauratorskie polegające na: oczyszczeniu powierzchni, konsolidacji odspojeń, dezynfekcji powierzchni, wykuciu zdegradowanych i cementowych spoin, uzupełnieniu ubytków kamienia i spoiny, scaleniu kolorystycznym, zabezpieczeniu powierzchni elewacji kościoła parafialnego, który wybudowany został w XIV w. z rozkazu Króla Kazimierza Wielkiego.

 18.JPG

W ramach realizacji projektu pt. „Ocalić od zapomnienia- kolejny etap odbudowy Kaplicy Świętej Anny w Stopnicy”, wykonane zostanie m.in. zadaszenie kaplicy oraz roboty elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Wartość dofinansowania wynosi 500 000 zł.

Murowana kaplica św. Anny wzniesiona została z inicjatywy Stefana Bidzińskiego w 1701 r. Zlokalizowana jest w ramach obiektu klasztornego, który wybudowany został z fundacji rodu Ossolińskich dla zakonu reformatów. Właścicielem kompleksu jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanów).

kaplica_sw_Anny_page_0001.jpg 

Realizacja w/w projektów planowana jest w 2024 r.  

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w woj. świętokrzyskim

W czerwcu br. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego podpisał z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nową umowę...