Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała ponad 10,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

Dodał: Data: 2022-06-03 07:30:37 (czytane: 845)

W czwartek, 2 czerwca Minister Michał Cieślak przekazał na ręce Burmistrza Ryszarda Zycha, promesę na dofinansowanie dwóch projektów.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów

W wyniku realizacji projektu: wybudowane zostanie blisko 10 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz dwie sieciowe przepompownie ścieków. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym przyłączonych zostanie ok. 100 nieruchomości (ok. 400 mieszkańców). Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową wpłynie na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców. Planowana inwestycja jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju ponieważ zakłada wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska, które obecnie ma miejsce na skutek dostawania się do podziemnych wód gruntowych, ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz wpłynie na ochronę różnorodności biologicznej na poziomach krajobrazowym, ekosystemowym i gatunkowym.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Stopnica zmierza do zakończenia. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu pozyskanie dofinansowania dla budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żerniki Dolne i Bosowice.

Planowany termin zakończenia projektu: kwiecień 2024 r.

Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej azbestowej sieci wodociągowej w miejscowościach: Strzałków, Suchowola, Szklanów o długości ok. 10 km oraz budowę dodatkowego zbiornika wody pitnej o pojemności 300 m3  dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody dla 20 sołectw w Gminie Stopnica. W ostatnich latach obserwowany jest spadek wydajności ujęcia wody w Wolicy co jest bezpośrednim skutkiem zmniejszenia sumy opadów deszczu w ciągu roku. Wobec zwiększonego poboru wody przez odbiorców, podjęto działania związane z zapewnieniem odpowiedniej rezerwy wody pitnej dla mieszkańców z ujęcia w Wolicy.

Jednocześnie od 2021 r. prowadzone są wiercenia poszukiwawcze wody pitnej. Dotychczas na ten cel przeznaczono ponad 120 000 zł. W wyniku podjętych działań wykonano trzy nowe odwierty, które w najbliższej przyszłości włączone zostaną do eksploatacji w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dostaw wody do wszystkich miejscowości w Gminie Stopnica.    

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: październik 2023 r.

PL_2.jpg Fot. Marta Gajda-Kruk / Radio Kielce

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości: Falęcin Nowy, Prusy, Stopnica

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej...