Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała ponad 33 000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Strzałkowie

Dodał: Data: 2022-05-04 07:28:53 (czytane: 666)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał umowę o udzielenie pomocy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego na realizację zadania.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej, w tym kotłowni oraz centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie na realizację operacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie Stopnica” pochodzi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zostało udzielone przez Lokalną Grupę Działania "Królewskie Ponidzie" na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na wrzesień 2022 r.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..