Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica udzieli pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na przebudowę drogi powiatowej w Strzałkowie (przez „Zasadzie”)

Dodał: Data: 2023-08-16 11:19:56 (czytane: 677)

Na przebudowę drogi o długości 1400 m, Powiat Buski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. blisko 900 000 zł. Gmina Stopnica udzieli Powiatowi pomocy finansowej w wysokości prawie 300 000 zł na realizację przedmiotowego zadania. Całkowita wartość zadania wynosi blisko 1,5 mln złotych.

Droga będąca przedmiotem projektu łączy dwie drogi powiatowe: relacji Szczytniki-Kołaczkowice oraz Kuchary-Ruczynów.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: poszerzenie i ułożenie nowej nawierzchni drogi do szer. 5,0 m, wykonanie poboczy, przebudowę skrzyżowań, wykonanie peronów przystankowych z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do posesji, odmulenie rowów i wymianę oznakowania pionowego.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2024 r.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Urząd Miasta i Gminy Stopnica informuje, że w dniu 24 września 2023 r. odbędą się Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby...