Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy


MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY W STOPNICY
ul. Kazimierza Wielkiego 15
28-130 Stopnica
tel. 41/377-98-50
NIP: 655-196-37-89

Dyrektor:
Wioletta Ciećko tel. 41/377-98-55

Księgowość: 41/377-98-51
Informacja: 41/377-98-50
Biblioteka: 41/377-98-56

Strona internetowa: www.gck.stopnica.pl e-mail: gck@stopnica.pl

Statut  Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

Uchwała w sprawie połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy
 

Zmiana Statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Zmiana Statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy