Wiadomości - Aktualności

Informacja dla mieszkańców dotycząca odczytu podliczników wodomierzowych

Dodał: Data: 2023-05-30 11:50:55 (czytane: 408)

Osoby posiadające zamontowane podliczniki, które stanowią ich własność, proszone są w terminie do 7 czerwca, o  podanie rzeczywistego (obecnego) stanu podlicznika wodomierzowego, za pośrednictwem:

W przypadku nieprzekazania informacji w powyższym zakresie, rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, uwzględniające stan podlicznika, nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych z poprzednich miesięcy, które korygowane będą odczytem w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Stan głównych liczników wodomierzowych (stanowiących własność gminy), zostanie odczytany w sposób zdalny przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, bez konieczności wchodzenia na nieruchomości stanowiące Państwa własność. 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uwaga! Osoby, które oferują odpłatne usługi w zakresie przeglądu instalacji kolektorów słonecznych, NIE DZIAŁAJĄ z upoważnienia i w imieniu gminy

W imieniu i na rzecz gminy mogą działać jedynie upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Stopnica lub osoby, które przedstawią...