Wiadomości - Dla przedsiębiorcy

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Dodał: Data: 2019-01-06 08:21:06 (czytane: 2161)

Urząd Miasta i Gminy Stopnica przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na przedsiębiorcach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, ciąży obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia do 31 stycznia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Jako wartość sprzedaży należy podać kwotę brutto, należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W tym samym terminie na rachunek gminy nr 19 8519 0005 0010 0000 0563 0041 należy wnieść I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wyliczoną zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,
w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła;

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) – wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnoszą
w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej wnoszą opłatę
w wysokości:

1) 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

2) 525 zł za sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa)

3) 2100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Oświadczenia o wysokości wartości sprzedaży napojów alkoholowych przyjmowane będą
w pokoju nr 16 (II piętro).

Pobierz plik: Oświadczenie o wartości sprzedaży

http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy.pdf

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..