Wiadomości - Aktualności

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego

Dodał: Mariusz Data: 2023-10-05 22:16:57 (czytane: 631)

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP i referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn.zm.) Wójt Gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania (jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego).

W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy.

Mając powyższe na względzie Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, iż w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym tj. w dniu 15 października 2023 r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Stopnica niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wraz z transportem powrotnym wg poniższego rozkładu.

 

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów tj. w dniu 15.10.2023 r.


 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...