Wiadomości - Aktualności

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Dodał: Mariusz Data: 2023-01-02 07:50:34 (czytane: 332)

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

 

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

 

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

 

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

-         jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

-         powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;

-         zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

-         w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;

-         należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

-         nie spuszczać psów ze smyczy;

-         należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;

-         należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził:

Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

 

 

 

Wymagania krajowe w zakresie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie w obszarach objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF

1.    Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie
2.    Zabezpieczenie budynku przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych (szczelne drzwi, siatki w oknach)
3.    Maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
4.    Zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych (szczelne drzwi, siatki w oknach)
5.    Rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
6.    Rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
7.    Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
8.    Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
9.    Używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi świń
10.     Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
11.     Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni
12.     Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do i z gospodarstwa (min. w furtce)  
13.    Stosowanie urządzeń do dezynfekcji pojazdów ( np. opryskiwacz)

UWAGA
Wymiary mat dezynfekcyjnych:
- szerokość nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
- długość nie mniejsza niż 1 metr


Wymagania załącznika II RWK 2021/605
 
1.Ogrodzenie ochronne okalające co najmniej pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie oraz budynki, w których przechowuje się paszę i ściółkę.
2.Warunki do zmiany obuwia i odzieży bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
3.Warunki do mycia i odkażania rąk bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
4.Opracowanie i stosowanie planu bezpieczeństwa biologicznego.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..