Wiadomości - Projekty współfinansowane ze środków UE

Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy- etap II

Dodał: Agnieszka Data: 2013-12-24 13:44:51 (czytane: 3801)

W lipcu 2013r. rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy- etap II”.


W lipcu 2013r. rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy- etap II”, który obejmuje swoim zakresem: przebudowę alejek parkowych (ciągów pieszych), budowę nawierzchni utwardzonych, remont schodów gruntowych, budowę elementów małej architektury, remont budynku szaletu publicznego, nasadzenie nowej roślinności ozdobnej, montaż monitoringu, montaż systemu HOTSPOT, uformowanie korony istniejącego drzewostanu, przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie oświetlenia rynku w Stopnicy, remont nawierzchni chodników na placu Józefa Piłsudskiego, przebudowę sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego), obsadzenie skarpy zlokalizowanej na przy przystanku autobusowym,  przebudowę sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego) wraz z montażem monitoringu ul. K. Wielkiego oraz ul. Klasztornej, remont nawierzchni dróg gminnych (o łącznej długości 1,99 km)- ul. Witosa, Dr Piotrowskiego, Jana ze Stobnicy, Mościckiego, Cmentarna, Targowa. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w II kwartale 2014r.

Wartość projektu wyniosła ponad 1,8 mln złotych, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2. Rewitalizacja małych miast) wyniosło 60 % wartości kosztów kwalifikowanych.

30.JPG


 

 

 

 


Reklama.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...