Wiadomości - Aktualności

Konsultacje społeczne

Dodał: Data: 2021-09-13 12:07:28 (czytane: 1204)

Decyzją Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Miasto i Gmina Stopnica oraz Miasto i Gmina Busko-Zdrój, zostały połączone w ramach tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju. W związku z powyższym z inicjatywy samorządów gminnych, zainicjowanych przez burmistrzów Ryszarda Zycha i Waldemara Sikorę oraz zatwierdzonych przez Radę Miejską w Stopnicy oraz Busku-Zdroju, podjęta została współpraca mająca na celu opracowanie wspólnej strategii rozwoju.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

 

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF Buska-Zdroju)

 

            Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej MOF Buska-Zdroju. MOF Buska-Zdroju obejmuje swym zasięgiem obszar dwóch gmin: Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Miasta i Gminy Stopnica. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 13.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

·         Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@stopnica.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Buska-Zdroju”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Stopnica,
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Buska-Zdroju”.

c)      Bezpośrednio do budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, Biuro Obsługi (parter) w godzinach pracy Urzędu.

            Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

            Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza dostępne są od dnia 13.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r. :

·              - w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, Biuro Obsługi (parter) w godzinach pracy Urzędu;

·         - w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica (www.umig.stopnica.pl).

 Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF Buska-Zdroju)

 Formularz konsultacyjny

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Trwa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu...