Kościół (Parafia pw. Św. App. Piotra i Pawła)


Stopnica była miastem, do której czuł sentyment kolejny polski władca - Kazimierz Wielki.Na jego polecenie w Stopnicy powstaje murowany gotycki kościół w miejsce drewnianego, szpital oraz zamek z kamienia. Kościół powstaje z funduszy osobistych króla jako pokuta za zamordowanie ks. Marcina Baryczki. W 1362r. król Kazimierz nadał Stopnicy przywilej, na mocy, którego uwolnił ją od wszelkich danin, podatków i ciężarów na okres 16 lat i przenosi miasto z prawa miejskiego polskiego na prawo średzkie.

stopnica_zabytki_kosciol001.jpg 

Kolejny obiekt będący świadkiem historii to gotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego 1362r. Był to jeden z kościołów pokutnych, które król wzniósł jako zadośćuczynienie za zabójstwo Marcina Baryczki. Świątynia została niemal całkowicie zniszczona podczas II wojny światowej. Zrekonstruowano ją w latach powojennych. Jest to budowa dwunawowa, posiadająca węższe i niższe od nawy, wielobocznie zamknięte prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo- żebrowym. Wsparta na dwóch masywnych filarach nawa ma sklepienie o schemacie trójdzielnym. Na zworniku przęsła prezbiterium znajduje się rzeźba portretowa z wizerunkiem króla Kazimierza Wielkiego. Na zwornikach nawy umieszczone są herby ziem: krakowskiej, kaliskiej, sieradzkiej i dobrzyńskiej oraz szlacheckie herby: Poraj, Leliwa i Bogoria. W prezbiterium znajduje się gotyckie antepedium z XIV wieku. Na zwornikach w kaplicy św. Anny umieszczone są płaskorzeźbione herby, a pośród nich przedstawiający klucz herb miasta Stopnicy. Zakrystia przylega do prezbiterium od strony północnej.  Od strony zachodniej do kościoła przylega gotycka kruchta.

stopnica_zabytki_kosciol002.jpg 

Na przełomie XV i XVI w. do świątyni dobudowano późnogotycką kaplicę św. Anny. Została ona wzniesiona na planie prostokąta. Z 1645 r. pochodzi wczesnobarokowa kaplica pw. Matki Boskiej Stopnickiej, nazywana także Hinkowska od nazwiska fundatora Adama Hinka. Jest ona nakryta eliptyczną kopułą z latarnią.