Wiadomości - Aktualności

Lista dzieci zakwalifikowanych do Klubu Dziecięcego w Stopnicy

Dodał: Data: 2024-05-09 12:04:25 (czytane: 1179)

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego w Stopnicy na rok szkolny 2024/2025.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy przedstawia listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Klubu Dziecięcego w Stopnicy na rok szkolny 2024/2025.

 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Klubu Dziecięcego uprzejmie prosimy o złożenie „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego w Stopnicy”.

 

Wypełniony druk, podpisany przez obojga rodziców należy złożyć w dniach od 13.05.2024 r. do 17.05.2024 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy.

 

Uprzejmie informujemy, że w dalszym ciągu trwa nabór na pozostałe wolne miejsca opieki.

 

Wszelkich niezbędnych informacji udziela Ewa Naporowska- kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy, tel. 41 377 98 12.

 

Informacja w sprawie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

 

Zgodnie z art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 338) rodzicom przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 

Dofinansowanie, o którym mowa w art.64c ust. 1, przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia. 

 

Na dzieci, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, i kapitał ten został przez matkę lub ojca pobrany w łącznej przysługującej wysokości za okres przypadający przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nie wcześniej niż od miesiąca, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rodzina zastępcza to szansa na Szczęśliwe dzieciństwo

...