Miejsca pamięci narodowej


Kapliczka na mogile powstańców z 1863 r. w Skrobaczowie

Na skraju lasu, na stalowym słupie, zamocowana jest drewniana kapliczka na mogile powstańczej z 1863 r. Na rosnącym obok drzewie, umieszczono metalowy krzyżyk i biało-czerwoną chorągiewkę. Jak podaje L. Marciniec (Leśna mogiła powstańcza) dawniej przy mogile był drewniany krzyż. Według ustnych przekazów ludności miejscowej: pod krzyżem była mogiła powstańców 1863 roku, którzy zginęli w potyczce z Kozakami. W pobliżu mogiły była też karczma, którą Moskale po bitwie spalili. Informacje takie były przekazywane przez dziadka p. Władysława Chlasta l. 87, mieszkającego w pobliżu (ostatni domu przed lasem).

Dawniej do mogiły, w miesiącu maju - czerwcu, przychodziła młodzież szkolna ze Skrobaczowa, śpiewano kościelne pieśni, palono świeczki.

Kapliczka

Dojście: od starej szkoły w Skrobaczowie - w kierunku płn. ok. 1,5 km drogą asfaltową, aż do skraju lasu (końcowy odcinek - droga gruntowa). Od ostatniego domu pod lasem - polną drogą, brzegiem lasu - w kier. wsch. ok. 600 m.


Mogiła z kapliczką szafkową znajduje się w miejscu przecięcia z drogą gruntową, prowadzącą od pól w głąb lasu, na płn.

Kapliczka


Pobrano z opracowania Jerzego Kowalczyka,
http:/www.powstanie1863.zsi.kielce.pl/