Wiadomości - Aktualności

Nabór dotyczący modernizacji gniazd bocianich

Dodał: Mariusz Data: 2023-04-04 10:53:26 (czytane: 678)

Proszę o zgłaszanie do Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do dnia 12.04.2023 r. gniazd bocianich, które podlegają modernizacji np.: zdjęcia nadmiaru warstwy materiału budulcowego, poprawę/wzmocnienie konstrukcji gniazda, wymianę platformy, podcięcie gałęzi w przypadku lokalizacji takiego gniazda na drzewie.

UWAGA: w ramach zadania nie będą prowadzone prace związane posadowieniem nowych słupów na gruncie oraz prace związane z modernizacją gniazd w obrębie czynnych słupów energetycznych.

W zgłoszeniu należy podać informacje:
-dane osoby/instytucji, na której działce gniazdo się znajduje wraz z kontaktem telefonicznym lub email;
-dane lokalizacyjne np. numer ewidencyjny działki, miejscowość, numer posesji, gminę
-fotografię gniazda
-krótki opis dot. aktualnego stanu gniazda i zakres modernizacji.
Zgłoszenie/a wraz z wymaganymi informacjami należy dokonać do dnia 12 kwietnia br:
-pisemnie składając pismo w sekretariacie UMiG Stopnica
-w formie elektronicznej na adres gmina@stopnica.pl

Urząd Miasta i Gminy Stopnica wytypuje dwa gniazda wymagające największej modernizacji i zgłosi je do zadania realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) pn: „Wsparcie zadań z zakresu ochrony gatunkowej poprzez dofinansowanie ochrony siedliska bociana białego, do realizacji przy udziale środków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

RDOŚ planuje realizację zadania/prac po opuszczeniu gniazd przez bociany, tj. jesienią br. oraz do czasu przylotu bocianów w 2024r.


95_Gniazdo.pngZapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Biuro Rehabilitacji KRUS informuje, ze w okresie wakacji 2023r. , zostaną zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników...