Wiadomości - Aktualności

Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego na basenie w Stopnicy

Dodał: Data: 2024-06-11 14:32:27 (czytane: 287)

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego.

RATOWNIK WODNY  - Basen w Stopnicy

Wymagania:

 •  brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,  
 •  nieposzlakowana opinia,
 •  wykształcenie – minimum średnie,
 •   dyspozycyjność w weekendy
 • aktualne uprawnienia ratownika wodnego ;- dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym;- aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa;
 • aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP.

 

Wymagania dodatkowe:

 •          dyspozycyjność (praca zmianowa);
 •          uczciwość;
 •          odpowiedzialność za realizowane zadania;
 •          systematyczność i konsekwencja w działaniu;
 •          komunikatywność;
 •          sumienność.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu basenu, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem basenu w Stopnicy,
 2. Pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z basenu w Stopnicy o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz o zasadach korzystania z atrakcji wodnych.
 3.  Pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na teren basenu oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy),
 4. Przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z basenu w Stopnicy określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,
 5. Stałe obserwowanie terenu kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego.
 7. Kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,
 8. Przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie basenu w Stopnicy, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.
 9. Bieżące prowadzenie dziennika pracy,
 10. Wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą obiektu basenowego, a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,
 11. Posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).

 

Miejsce składania dokumentów:

Ø  Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15

Lub

Ø  Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu

503-109-521 – Dyrektor MCK w Stopnicy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zapraszamy do współpracy!

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie energii dla sołectwa Podlasek

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej...